På indlæggelsesdagen skal du:

Dagen efter indlæggelsen skal du:

Løbende daglige opgaver:

På udskrivelsesdagen skal du: