Med denne pjece ønsker personalet for graviditet, fødsel og barsel at give dig og din familie en samlet og overskuelig information om jeres forløb.

At blive forældre er for de fleste en stor begivenhed, som kræver forberedelse.

Det er vores store ønske, at du og din familie føler jer hjemme i afsnittene, og at I må få en god start på tilværelsen med jeres barn.

Venlig hilsen

Personalet 


Forløb inden fødsel

Undersøgelse hos egen læge

Tilbud om 1. trimester scanning i 13. graviditetsuge

Jordemoderpraksis i 15.-20. graviditetsuge

Tilbud om gennemskanning i 19.-20. graviditetsuge

Det er vigtigt at kende din blodtype

Fødselsforberedelse

Samarbejde med Aarhus Universitetshospital

Undersøgelse af speciallæge

Øvrige tilbud


Opstart til fødsel

Veer

Vandafgang

Kendt Jordemoderordning og hjemmefødsel

Blødning

Husk at medbringe


Fødsel

Selve fødslen

Hvem skal med til fødslen?

Hjemmefødsel


Efter fødsel

Amning og hudkontakt

Barselsophold

Ambulant fødsel

Gode råd til dig der har født ambulant eller derhjemme

Til dig der har født

Efterfødselsklinikken

Sundhedsplejerske

Fødselsanmeldelse

Problemer ved hjemkomst


Praktisk information

Find vej

Røgfrit hospital

Parkering


Mere information

Du vil blive tilbudt et Emento-forløb

Hvor kan jeg finde mere information?

Jordemoderpraksis

Ændringer af tider til jordemoder


Kontakt

Jordemoderrådgivning

Akutte henvendelser

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.