I Danmark sættes cirka 25% af alle fødsler i gang. Der kan være mange forskellige årsager til, at igangsætte en fødsel.
Fælles for dem alle er, at der er tale om graviditeter, hvor tilstande hos moderen eller barnet indikerer, at graviditeten bør afsluttes inden for nogle dage. 


Forundersøgelse inden igangsættelse

Vi foretager en udvendig og indvending undersøgelse


Procedurer for igangsættelse

Igangsættelse med Misoprostol

Igangsættelse ved hindesprængning

Igangsættelse med ve-stimulerende drop

Igangsættelse med ballonkateter


Vær opmærksom på

Ulemper ved igangsættelse af fødslen


Kontakt

Sådan kontakter du os

Fødeafsnittet

Sundvej 30D
8700 Horsens

Ændring af tider 

Fødeafdelingens sekretær: Alle hverdage kl. 10.00-12.00 på tlf. 7842 6460

Ikke-akutte spørgsmål 

Jordmoderrådgivningen: Alle hverdage kl. 8.00-9.30 på tlf. 7842 6470

Akutte spørgsmål og fødsel

Fødeafsnittet: Tlf. 78 42 99 03 

Før graviditetsuge 20: Praktiserende læge eller lægevagten

Følges du i Kendt Jordemoderordning, skal du ringe til det vagttlf.nr. som du har fået udleveret af din konsultationsjordemoder.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.