Denne information henvender sig til dig, der uventet mister et barn efter 22. graviditetsuge.

Det gør os ondt, at I er i denne ulykkelige situation. Ingen kan helt sætte sig ind i, hvad I gennemgår, men vi ved, at tiden lige nu kan være svær og uoverskuelig.

Det er vigtigt, at I føler jer trygge og velinformerede om den forestående behandling og mulige komplikationer. 

Hvis I mangler information, er I altid velkomne til at kontakte Fødeafsnittet, se telefonnummer nedest på denne side.


Forløb inden fødslen

Vi indkalder til en lægesamtale inden fødslen


Om fødselsforløbet

Vi hjælper fødslen igang, hvis din krop ikke selv er gået igang

Efter at barnet er født

Når fødselsforløbet er gennemført


Når du kommer hjem

Vær opmærksom på din krop efter udskrivelsen

En psykisk reaktion er helt almindelig


Hjælp efter forløbet

I kan gøre brug af barselsorlov og sygemelding

I tilbydes opfølgende samtale og støtte efter fødslen

Begravelse eller bisættelse af barnet


Kontakt

Sådan kontakter du os

Fødeafsnittet

Sundvej 30D
8700 Horsens

Ændring af tider 

Fødeafdelingens sekretær: Alle hverdage kl. 10.00-12.00 på tlf. 7842 6460

Ikke-akutte spørgsmål 

Jordmoderrådgivningen: Alle hverdage kl. 8.00-9.30 på tlf. 7842 6470

Akutte spørgsmål og fødsel

Fødeafsnittet: Tlf. 78 42 99 03 

Før graviditetsuge 20: Praktiserende læge eller lægevagten

Følges du i Kendt Jordemoderordning, skal du ringe til det vagttlf.nr. som du har fået udleveret af din konsultationsjordemoder.

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.