Om klinikken

Hvem vi behandler

Vi tilbyder avanceret fertilitetsbehandling i offentligt regi til patienter fra hele landet.

Du/I har mulighed for at få fertilitetsbehandling som:

Kriterier:

 • Du skal som kvinde henvises inden du fylder 40 år. Behandlingerne skal være afsluttet, inden du fylder 41 år.
 • Du og din evt. partner skal kunne drage omsorg for et kommende barn.
 • For kvinder under 30 år, må BMI ikke være større end 30, når behandlingen starter.
 • For kvinder over 30 år, må BMI ikke være større end 35, når behandlingen starter
 • For kvinder uanset alder, må BMI ikke være under 18.

BMI-grænserne er bestemt ud fra risiko for medicinske komplikationer ved en gravidtet.

Vær opmærksom på

I et lesbisk forhold kan du som medmoder få samme rettigheder og forpligtelser over for et barn som en far i et heteroseksuelt forhold.

Hvem vi ikke behandler

Du kan ikke blive behandlet i en offentlig fertilitetsklinik, hvis:

 • Du er i et heteroseksuelt forhold, og I har et fælles barn eller børn
 • Du er i et lesbisk forhold og er medmoder, eller din partner er medmoder til jeres fælles barn (registreret parforhold med fælles barn/børn)
 • Du ønsker behandling som enlig og har barn fra et tidligere forhold
 • Du eller din evt. partner har misbrugsproblemer
 • Der er begrundet tvivl om dine/jeres evner til at drage omsorg for et barn. Vi har i henhold til lovgivningen pligt til at vurdere dine/jeres forældreevne. Hvis det er tilfældet, laver Statsforvaltningen en vurdering af dig/jer.

Ved ægsorteringsbehandling (PGD) kan du blive I behandlet i offentligt regi, selv om I har fælles barn/børn. Vi udfører dog ikke denne behandling på Fertilitetsklinikken i Horsens (tilbydes i Aalborg og København).

Faggrupper, resultater og faciliteter

Når du kommer i klinikken, møder du forskellige faggrupper. Du kan møde sygeplejersker, sekretærer, læger, bioanalytikere/embryologer, biologer. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Vi har stor erfaring og er opdateret med den sidste nye viden på området. Resultaterne er blandt de bedste i landet.

Se klinikkens resultater for 2023

Vi har et helt nyt laboratorium med det nyeste apparatur installeret.

Forskning du kan deltage i

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Vi opfordrer dig til at deltage i de forskningsprojekter, du bliver tilbudt i relation til behandlingen hos os. Via denne forskning får vi ny viden, som kan komme dig og fremtidige patienter til gavn.

Læs mere på vores hjemmeside til fagpersoner.

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Behandlingerne foregår efter de nyeste behandlingsprincipper og er underlagt Bekendtgørelse om assisteret reproduktion i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v..

Læs om Bekendtgørelse om assisteret reproduktionpå Retsinformation.

Før du kan komme i behandling

Bliv henvist

For at du kan komme ind til behandling hos os, skal du have en henvisning.
Du kan blive henvist af enten din egen læge eller en speciallæge.

Når du er blevet henvist

Når vi har modtaget din henvisning sender vi et brev til dig som Digital Post med vigtige informationer om startforløbet samt et patientoplysningsskema.
Det er vigtigt, at du læser informationen grundigt. Du skal udfylde patientoplysningsskemaet og sende det retur til os.

Vi opretter et forløb til dig i Den Digitale Forløbsguide, Emento. Download app'en, så du kan følge dit forløb. Se nedenfor.

Få taget blodprøver

Vi bestiller de relevante blodprøver du/I skal have taget.
Det er vigtigt, at vi har svar på blodprøverne inden vi kan vurdere, hvilken behandling du/I skal starte med.

Aflevér sædprøve

Er I et heteroseksuelt par, modtager manden et indkaldelsesbrev med en tid til sædundersøgelse i hans e-Boks. Han modtager også et sædprøveglas. Der er yderligere information omkring dette i indkaldelsesbrevet.

Vi anbefaler, at sædprøven laves hjemmefra. Sædprøven må max være to timer gammel, når sædprøven afleveres i klinikken. I får svar på sædprøven til forundersøgelsen.

Bliv undersøgt for klamydia

Du skal huske at gå til din egen læge og få foretaget en klamydiapodning fra livmoderhalsen. Udsætter du eller din evt. partner jer for smitte (sex med anden partner) senere i behandlingsforløbet, har du/I selv ansvar for at sørge for at få foretaget en ny klamydiapodning.

I forbindelse med IVF/insemination indføres et lille plastikkateter i livmoderhalsen. Herved kan evt. klamydia føres op i livmoderen. Dette kan give underlivsbetændelse og ødelægge en graviditetschance. Såfremt du har klamydia, er det vigtigt at din læge behandler dig og din evt. partner herfor inden IVF/inseminationsbehandlingen påbegyndes.

Få foretaget et skrab fra livmoderhalsen

Kontakt din egen læge, så du er sikker på, at skrab fra livmoderhalsen er normalt og taget indenfor de sidste 3 år.

Få målt dit blodtryk

Få din egen læge til at kontrollere dit blodtryk. Forhøjet blodtryk bør behandles, inden du kan starte på behandling. Ubehandlet forhøjet blodtryk øger din risiko for at få hjerneblødning under en hormonbehandling.

Tjek din medicin

Du skal tale med din læge om, om der er noget medicin, du bør undgå eller begrænse, mens du er i behandling.

Vær særligt opmærksom i forhold til antidepressiv medicin, blodtryksmedicin og medicin for smerter. Det gælder også medicin og smertestillende, du køber i håndkøb for hovedpine, rygsmerter og lignende.

Du skal bede din læge om at afstemme din medicinliste i FMK (fælles medicinkort).

Planlægning af behandling

Når vi har svar på blodprøver og evt. sædprøve og har svar på patientoplysningsskemaet, vil klinikkens læger vurdere, hvilken behandling I kan tilbydes. Nogle vil kunne tilmelde sig direkte til behandling, mens andre vil blive booket til en telefonisk forundersøgelse eller en konsultation i klinikken.

Du får besked i Den Digitale Forløbsguide, Emento, når du er klar til at kunne tilmelde dig behandling.

Følg dit forløb med Den Digitale Forløbsguide

Forløbsguiden giver overblik over dine aftaler med klinikken, og minder dig om, hvad du skal huske, når det er relevant for dig.

Patientvejledninger og samtykkeerklæringer

Find den samtykkeerklæring, du har brug for i forbindelse med din fertilitetsbehandling.

Find patientvejledninger og samtykkeerklæringer

Tilmeld dig

Sådan tilmelder du dig behandling

Se hvordan du tilmelder dig behandling

Dine besøg

Når du ankommer

Når du kommer, scanner du dit sundhedskort på ankomststanderen.

Tag plads i venteområdet. Når det bliver din tur, kaldes du ind på stuen via et kaldesystem.

Din behandling

Under dit forløb kommer du ind til en del undersøgelser og behandlinger i klinikken. Det kan f.eks. være skanning, insemination eller ægudtagning og ægoplægning.

Du er velkommen til at tage en partner, ven eller veninde med.

En læge eller en sygeplejerske skanner og foretager inseminationer. Lægerne tager æg ud og lægger æg op.

Afsæt ca. 20-30 min. pr. besøg.

Sæt mere tid af ved nogle besøg

Skal du i ICSI- eller IVF-behandling får du gennemgået forløbet med en læge og sygeplejerske før start. Afsæt ca. 30-45 min. til dette besøg.

Når du skal have taget æg ud er der forberedelse inden ægudtagningen og du skal hvile efterfølgende, du vil derfor være i klinikken 2-3 timer.

Fravær fra arbejde

Der findes mulighed for at søge en §56 aftale med sin arbejdsgiver før opstart på behandling, så din arbejdsgiver kan få refusion for de dage, du er fraværende. Du kan læse mere på sundhed.dk 
Fertilitetsklinikken har ikke mulighed for at hjælpe i denne proces, heller ikke hvis du får afslag på §56.

Skanning på AUH

Fertilitetsklinikken i Horsens og Aarhus Universitetshospital i Skejby (AUH), har et samarbejde omkring skanninger et par dage om ugen. Det betyder, at du til nogle skanninger, kan blive henvist til AUH, hvor der vil være læger med fertilitetsekspertise og personale fra Horsens, selvom du ellers har været skannet i Horsens.

Du kan desværre ikke selv ønske at blive set det ene eller det andet sted - det er ud fra en lægefaglig vurdering og ressourceudnyttelse. Langt hovedparten af vores patienter vil blive set på Fertilitetsklinikken i Horsens, ligesom al insemination, ægudtagning og ægoplægning vil ske på Regionshospitalet i Horsens.

Du kan se dine bookinger og mødesteder på booking.rm.dk

Ved fremmøde på AUH kan du få hjælp til at finde rundt med appen "AUH find vej". Du kan downloade appen til iPhone og Android.

Hent appen AUH Find vej:

Apple Store

Google Play

Ventetid

Ventetid til forundersøgelse kan variere. Dette opdateres på Mitsygehusvalg. Efter forundersøgelsen og imellem behandlingerne kan der også være ventetid, dette kan variere meget og afhænger bl.a. af hvilken behandling du skal i gang med samt tilgang af patienter der ønsker behandling. Yderligere vil klinikken være lukket til jul og sommer.

Frit sygehusudvalg

Som patient kan du frit vælge mellem alle offentlige klinikker i hele landet. Ønskes der skift til andet sygehus skal der sendes ny henvisning.
For fertilitetsbehandling er det kun muligt at søge til private klinikker mod egenbetaling.

Behandlinger, vi tilbyder

Vi tilbyder en bred vifte af fertilitetsbehandlinger.

Til forundersøgelsen finder du/I sammen med lægen ud af, hvilken type af behandling, der er den bedste for dig/jer.

I klinikken har vi udarbejdet vejledninger, hvor vi beskriver de forskellige behandlinger. Du finder information om, hvad du skal huske og hvordan behandlingen foregår.

Find vejledninger til behandlinger.

Hvis behandling ikke lykkes

Hvis du ikke bliver gravid og får barn ud af de behandlingstilbud, der er i det offentlige, tilbyder vi dig og din evt. partner en afsluttende samtale med en læge.

Her har du mulighed for at få rådgivning i forhold til fremtidige planer. Det kan f.eks. være at:

 • Prøve fertilitetsbehandling i det private
 • Adoptere
 • Blive plejeforælder.

Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside samt på borger.dk.

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud og ændring af tid

Sekretær: 78 42 65 62

Spørgsmål til behandling

Orientér dig i din digitale forløbsguide, Emento, i vores patientinformationer/samtykkeerklæringer og ofte stillede spørgsmål. Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål, kan du få svar næste gang du kommer i klinikken. Hvis det ikke kan vente eller du ikke har en kommende aftale, kan du skrive til os via sikker mail eller Emento.

Afhængigt af spørgsmålets karakter bliver du enten ringet op eller får skriftligt svar som Digital Post eller i Emento indenfor 1-3 hverdage.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp uden for klinikkens åbningstid, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Bor du i nærheden af Aarhus kan du kontakte Akutklinikken for kvindesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Adresse

Fertilitetsklinikken 
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30 
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug Indgang C og gå til destination C2.

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit NemID/MitID klar):

Send mail via borger.dk

Fertilitetsklinikken Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 139
8200 Aarhus N
Indgang H14, Plan 2
Krydspunkt H209
Tlf. 78 42 65 62