Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har problemer med eller en sygdom i underlivet. Det kan f.eks. være:

 • Patienter med smerter i underlivet
 • Endometriose patienter
 • Blødningsproblematikker
 • Aborter
 • Til grundegået graviditeter
 • Ufrivillig barnløshed
 • Dysplasi/celleforandringer
 • Cancerudredning
 • Inkontinens
 • Ambulant kirurgi (f.eks. kikkertundersøgelse af livsmoderhulen og keglesnit)
 • Akutte patienter.

Faggrupper du møder

Når du kommer hos os, møder du forskellige faggrupper. Du kan derudover møde studerende og elever, der har opgaver alt efter, hvor de er i deres uddannelse.

Afdelingens patientvejledninger

I afdelingen har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner.

Se oversigt over vores patientvejledninger

Før du kommer

Bliv henvist

For at du kan komme ind til undersøgelse hos os, skal du have en henvisning.

Du kan blive henvist af:

 • Egen læge 
 • Privatpraktiserende gynækolog
 • Lægevagten
 • Andet sygehus.

Læs mere om henvisning.

Læs dit indkaldelsesbrev

Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til undersøgelse. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post.

I brevet finder du information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske til undersøgelsen
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid
 • Hvad du evt. skal gøre hjemmefra.

Læs mere om indkaldelse

Forbered dig

Det er vigtigt, at du forbereder dig og læser den information, du får i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Du må gerne tage en pårørende med.

Inden du kommer, skal du:

 • Opdatere din medicinliste og medbringe den
 • Evt. skrive spørgsmål ned, så du husker at spørge om det, der er vigtigt for dig.

Ved nogle undersøgelser kan det være en fordel at tage smertestillende inden undersøgelsen. Tjek dit indkaldelsesbrev og alle bilag.

Dit besøg

Når du ankommer

Skan dit sundhedskort

Når du kommer, skanner du dit sundhedskort på ankomststanderen, som er placeret lige overfor elevatoren, når du træder ud af den.

Tag plads i venteområdet. Venteområdet ligger til venstre for elevatoren. Du bliver kaldt via kaldetavlen i venteområdet, som fortæller dig, hvilken stue du skal gå til.

Du har mulighed for at få kaffe og vand i venteområdet. Der ligger også nogle blade, som du kan læse i.

Ventetid

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, eller sekretæren i skranken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Dit første besøg 

Du kommer ind til undersøgelse ved en læge, og der vil også være en sygeplejerske til stede på stuen. Derudover kan der samtidig være studerende på stuen. På alle vores klinikstuer er der badeværelse med toilet, hvor det er muligt at benytte toilettet inden undersøgelsen.

Til undersøgelsen vil vi:

 • Tale om din sygdomshistorie og de symptomer du oplever
 • Lave en gynækologisk undersøgelse 
 • Lave en ultralydsundersøgelse af underlivet
 • Evt. tage prøver (f.eks. celleprøve, urinprøve eller vævsprøve).

Konsultationen tager typisk 20-30 min, hvoraf den gynækologiske undersøgelse varer ca. 10-15 min.

Undersøgelser i andre afdelinger 

Du kan opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet flere undersøgelser.

Skal du have taget blodprøver eller EKG, booker vi en tid til dig, så du kan få taget prøverne hurtigst muligt efter undersøgelsen. Det vil ofte være samme dag.

Hvis du skal opereres, sender vi dig videre til Forundersøgelse til Bedøvelse, så du kan blive set samme dag. Der kan være lidt ventetid, inden du kan komme ind til forundersøgelse til bedøvelse.

Svar på din undersøgelse 

Du får typisk svar på din undersøgelse/stillet en diagnose via Digital Post. Er du fritaget for Digital Post, sender vi dig svaret som brev.

Hvis din undersøgelse hos os er udredning for kræft, får du oftest svar inden 5 hverdage. Vi aftaler med dig, hvordan vi fortæller dig om resultatet af undersøgelserne. Du kan både blive ringet op eller komme ind til en samtale i klinikken.

Hvis du skal opereres

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du får lavet et mindre eller større indgreb.

Din operation foregår hos enten:

Nogle operationer kræver, at du bliver indlagt. Du bliver indlagt på Afsnit for Kvindesygdomme, hvis det er aktuelt for dig.

Afslutning af dit forløb

Du er tilknyttet Klinik for Kvindesygdomme, så længe vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til din behandling.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge
 • Hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

På sundhed.dk kan du læse din digitale journal. Her finder du information om dit forløb hos os, og de aftaler vi har lavet. 

Netværk og støtte

Få råd og vejledning om at være patient og pårørende i forskellige foreninger og netværk. På sundhed.dk finder du en oversigt over rådgivning og tilbud hos patientforeninger:

Til pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • Høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • Stille spørgsmål
 • Eventuelt hjælpe med at forberede spørgsmål hjemmefra.

Find vej

Kontakt

Telefon

Afbud, ændring af tid og spørgsmål til undersøgelse/behandling

Sekretær: 78 42 66 44.

Telefontid: Mandag – onsdag kl. 9-12 og torsdag og fredag kl. 10-12.

Kan din henvendelse ikke vente til næste dag, kan du efter kl. 15 ringe på tlf. 78 42 99 01.

Akut hjælp

Ved akut behov for hjælp, kontakt egen læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Kontakt oversygeplejerske

Mette Nielsen

Kontakt Mette, hvis du har ros, ris eller forslag til forbedringer. Skriv gerne mail via borger.dk.

Adresse

Klinik for Kvindesygdomme
Kvindesygdomme og Fødsler
Regionshospitalet Horsens 
Sundvej 30  
8700 Horsens

Indgang og destination

Brug indgang B og gå til destination B4.

Find vej til hospitalet og se oversigtskort

Mail

Skriv en sikker mail til os (Hav dit MitID klar):

Send mail via borger.dk