OBS: Fødselsforberedelse, motion i vand og gruppekonsultationer er aflyst indtil marts pga. Covid-19. Der bliver givet besked pr. sms. Ved aflysning af gruppekonsultation ombookes til individuelle jordemodertider; hold derfor øje med din E-boks, hvis du modtager besked om aflyst gruppekonsultation

Kære gravide, partnere og nybagte familier

Hermed opdateret information om Covid-19, ifht. brug af mundbind og restriktioner ved kontroller og besøg på sygehuset, jordemoderkonsultation og scanning mm.:

Brug af mundbind

  • Gravide og fødende og deres partnere, der ikke har en negativ COVID-19 test der er mindre end 72 timer gammel, opfordres til at bruge mundbind. I de situationer hvor patient/ledsager ikke ønsker dette, kan personalet tage mundbind på

  • Har I ikke selv fået anskaffet mundbind, kan dette udleveres ved ankomst

  • I må gerne tage mundbind af på værelserne eller stuerne i de situationer, hvor der ikke er personale tilstede i længere tid. Mundbindet kan ikke genbruges

  • Kvinder i fødsel skal beholde mundbind på, så længe hun kan, uden det forhindrer hende i at arbejde godt med veerne. Hvis/når ikke kvinden kan have mundbind på, anvender al personale på fødestuen visir eller mundbind jævnfør alm hygiejnisk instruks

  • Anbefalingen om mundbind gælder alle kontakter til hospitalet og hospitalsansatte, både ved indlæggelse til fødsel, i jordemoderkonsultationerne, ved scanning, i Klinik for Gravide og i Efterfødselsklinikken

  • Her kan du se, hvordan mundbind benyttes korrekt: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Saadan-bruger-du-mundbind

COVID-19 test hos ledsagere

  • Kvinder der testes ifm igangsættelse eller planlagt kejsernsit, kan med fordel opfordre deres partner til at bestille test for COVID-19 via www.coronaproever.dk hvis de vil undgå at bruge mundbind.

  • Aktuelt har vi ikke en anbefaling om at partneren skal podes forud for spontan fødsel, for at undgå at skulle bære mundbind

Hold dig orienteret på vores Facebook-side.

Mere information